Privacy Statement


Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en de nieuwsbrieven van Ondernemend.nu. Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wie is Ondernemend.nu

Ondernemend.nu is dé digitale toegangspoort tot alle relevante informatie over ondernemen en ondernemerschapsonderwijs in Nederland.


Ondernemend.nu biedt een platform waar informatie en kennis wordt gedeeld en wordt opengesteld voor iedereen die betrokken is bij, geïnteresseerd is in en/of wil deelnemen aan ondernemerschaps-onderwijs, zoals: leerlingen, studenten, docenten, scholen, bestuurders, bedrijven, instanties en ouders.

Ondernemend.nu stelt als hoofddoel om de doorstroom binnen het ondernemerschapsonderwijs van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs te bevorderen, door:  

 • alle activiteiten en mogelijkheden op het gebied van ondernemerschapsonderwijs voor iedereen bereikbaar te maken;
 • deze activiteiten en mogelijkheden op een inzichtelijke manier aan (toekomstig) gebruikers en belanghebbenden te presenteren;
 • de initiatieven en netwerken met elkaar te verbinden om zo het ondernemerschapsonderwijs te versterken.

Ondernemend.nu is een initiatief dat breed gedragen wordt door Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap.

Hoe kijken wij tegen privacy aan?

Ondernemend.nu vindt het waarborgen van uw privacy cruciaal. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor onze nieuwsbrieven. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij delen deze gegevens alleen als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze nieuwsbrieven, dan verwerken wij beperkte persoonsgegevens van u. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze nieuwsbrieven, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan dat we nodig hebben.

Communicatie

Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam en uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en u de nieuwsbrief toe te zenden.

 • Voorletters en achternaam;
 • E-mailadres;

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van de ontwikkeling van zaken rond ondernemerschap en ondernemend gedrag dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. We vragen daarbij uw naam en e-mailadres. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doet u door zich af te melden via de link onderaan de mail.

Doelgroepbepaling

Ondernemend.nu biedt een platform waar informatie en kennis wordt gedeeld en wordt opengesteld voor iedereen die betrokken is bij, geïnteresseerd is in en/of wil deelnemen aan ondernemerschaps-onderwijs, zoals: leerlingen, studenten, docenten, scholen, bestuurders, bedrijven, instanties en ouders.

 

Ondernemend.nu stelt als hoofddoel om de doorstroom binnen het ondernemerschapsonderwijs van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs te bevorderen, door:  

 • alle activiteiten en mogelijkheden op het gebied van ondernemerschapsonderwijs voor iedereen bereikbaar te maken;
 • deze activiteiten en mogelijkheden op een inzichtelijke manier aan (toekomstig) gebruikers en belanghebbenden te presenteren;
 • de initiatieven en netwerken met elkaar te verbinden om zo het ondernemerschapsonderwijs te versterken.

Ondernemend.nu is een initiatief dat breed gedragen wordt door Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

nee

Wat zijn de wettelijke grondslagen van Ondernemend.nu

Ondernemend.nu is dé digitale toegangspoort tot alle relevante informatie over ondernemen en ondernemerschapsonderwijs in Nederland.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ondernemend.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren die inhouden de jaarlijkse nieuwsbrieven.

Delen wij uw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?

Ondernemend.nu deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen, met uitzondering van de organisatie die uw gegevens verwerkt voor onze nieuwsbrieven. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de geldende privacywetgeving. De partij die uw gegevens verwerkt, slaat deze op op servers die in Nederland gevestigd zijn. Hiermee zorgen wij voor gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Ondernemend.nu vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden dragen wij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:

 • onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze IT-systemen zijn beveiligd;
 • we hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw privacy. Zo heeft u het recht op inzage en rectificatie. In bepaalde gevallen kunt u een verzoek doen om verwijderd te worden of om uw gegevens overgedragen te krijgen (dataportabiliteit).

U kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via info@ondernemend.nu. Graag in de onderwerpsregel zetten “Persoonsgegevens”. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit.

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie juni 2018.