Onderneem een goed idee voor een goed doel


Ben jij de baas op school? De leerlingen In Emmen wel. Met het project ‘Jij de Baas’ zamelen ze geld in voor een zelfgekozen goed doel. En dat doen ze op hun eigen manier. Met hun eigen ideeën.

Ondernemerschap in het voortgezet onderwijs


Vanaf de basisschool kun je ondernemerschap al leren. Dus ook op de middelbare school. Met verschillende projecten kun je leren ondernemen: soms in korte tijd, soms over langere tijd, zoals bij de studentbedrijven van Jong Ondernemen.


In het vmbo kom je ondernemerschap vooral bij de sector Economie tegen. Bij havo en vwo krijg je binnen het profiel Economie & Maatschappij de vakken waarin je direct iets leert over ondernemen. Maar écht ondernemen leer je pas door te doen! Kijk daarvoor in het menu Onderwijsprogramma hiernaast.

 

Interessante informatie

Humberto Tan
presentator en ondernemer
‘‘Ik zag een kans en greep die met beide handen na de risico's te hebben afgewogen.’’
Joyce Rommelaar
Jong Ondernemen
“Als je ondernemend bent, ga dan zelf achter het stuur zitten: jij bent het die kansen kan creëren en benutten”.
Robbert Kroes
GoFuture
‘‘Als je een kind iets leert, dan ontneem je hem de kans om het zelf te ontdekken.’’ -Jean Piaget-
Mariëtte Hamer
voorzitter SER
Ondernemerschap is één van de ‘21st century skills’. Dat zijn de vaardigheden die nodig zijn om in de arbeidsmarkt van nu en de toekomst goed te functioneren.
Bert Wissink
Voorzitter EBC*L Nederland
''De maatschappij heeft ondernemende leerlingen nodig, social entrepreneurship is het nieuwe motto voor de school. De vakken maatschappijleer en economie groeien daarbij naar elkaar toe.''
Suzanne de Kroon
“Ondernemend onderwijs moet een kans zijn voor elke leerling; het maakt het leren leuker, leerzamer en biedt maatwerk voor elke leerling. Daarnaast ontwikkelt de leerling competenties die noodzakelijk zijn voor het (werkende) leven”.
Koos Neuvel
CSG Dingstede
"Ondernemend leren is lo4l, ondernemend, ontwerpend, ontwikkelend en onderzoekend!"
Mirjam Sterk
“Met een ondernemende houding kunnen jongeren hun dromen waarmaken en hebben ze een sterkere start op de arbeidsmarkt, kunnen ze succesvoller worden als ondernemende werknemer en als ondernemer.”
Leny van der Ham
20-80learning
"Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient zich dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product." "Onderwijs = Ondernemen! Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt namelijk tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien."
Rinke Zonneveld
‘‘De kiem voor veel vernieuwend en ambitieus ondernemerschap kan worden gelegd in het (basis)onderwijs”
Humberto Tan
presentator en ondernemer
‘‘Ik zag een kans en greep die met beide handen na de risico's te hebben afgewogen.’’