20-80learning ®


De mogelijkheid om onderwijs te ontsaaien.

 

 

20-80learning is een vorm van, gepersonaliseerd leren met kansen voor maatwerk en het plusdocument binnen de school.


Een leerproces verloopt beter als een deel van het lesprogramma zonder directe beoordeling is: door toepassingsgerichtheid ervaart de puber wat leren is. 20-80learning focust op de jonge mens. In 2012 ontving het International Business College de Onderwijsprijs en in 2014 kreeg 20-80learning de European Enterprise Promotion Award voor Nederland. In oktober 2014 werd 20-80learning Runner Up in Europa. Er bijna dertig 20-80learningscholen.

 

Na 42 jaar werken in het VO constateert Van der Ham dat er sinds 1970 weinig veranderd is de rolverdeling docent en leerling en dat de aansluiting op mbo, hbo en wo onvoldoende is. Ook is de vraag of de pubers tot passende prestaties komen als we kijken naar de havo-problematiek betreffende doorstroomcijfers en examenresultaten, waarmee VO-scholen kunnen worstelen. Bovendien zijn loopbaankeuzes voor pubers lastig. Vervolgens is er desinteresse vanuit leerling door ‘saaie’ lessen in bovenbouw VO. Daarbij proeft Van de Ham een verlies van de oorspronkelijke gedrevenheid bij veel docenten, die daarbij weinig tijd hebben om creatief te zijn. Onze jeugd is onbegrensd door de individualisering, democratisering, social media en de veranderde rol van opvoeders: dus tijd voor aanpassingen!


Onderwijs dient ontsaaid te worden. 20-80learning houdt in dat iedere puber de mogelijkheid krijgt om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd gedurende anderhalf jaar. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin ondernemendheid, creatief denken, research, real life, metacognitie, vraaggestuurdheid, zelfvoldaanheid, vervolgstudie en competentieontwikkeling van groot belang zijn. 20-80learning brengt de leerling op voorsprong door ander onderwijs te geven met vakken als psychologie, communicatie, ondernemen, buitenschools leren, Spaans of Chinees, gastlessen en 10 dagen op het hbo, mbo of wo. De voordelen voor de school zijn groot: generen van ondernemendheid, profilering in de regio, uit onderzoek (DUO Onderwijsonderzoek) in 2014 bleek dat er in het eerste jaar hbo slechts 12 % uitval was onder de ex-IBC’ers. 20-80learning personaliseert het onderwijs en is bovendien geschikt als Plusdocument of excellentieprogramma met erkenning van het ministerie van Economische Zaken.

 

Het reguliere onderwijs beschrijft eisen in het PTA voor consensus en een directe lijn richting het Centraal Examen: prima. Als een puber bewust op intrinsieke motivatie werkt aan zijn leerbehoefte zonder becijfering, werkt dat echter ook uitstekend. Een leerling moet competenties versterken; dan is het veilig zonder becijfering. In de 20% kunnen leerling en docent nieuwe dingen uitproberen. Het klinkt paradoxaal: het onderwijs is goed geregeld met weloverwogen eindtermen richting het CE en vervolgstudies.


Hoe verklaren we dan dat pubers school anno 2017 als saai ervaren en dat er gemiddeld 35% uitval op mbo, hbo en wo is en dat slechts 16% van de studenten in een keer het traject bovenbouw havo en hbo haalt? Het is toch vreemd dat een leerling na 8 jaar PO en 4 – 6 jaar VO geen goede studiekeuze kan maken: frustrerend voor alle partijen. En dan nog maar te zwijgen wat dit alles de Nederlandse staat per jaar kost!

 


20–80learning ontsaait, personaliseert, is doelgericht en brengt vo-leerlingen op voorsprong!

20-80learning laat de leerling in de puberteit zijn reguliere vo-opleiding doen in 80% van de tijd.  

In de 20% personaliseert de leerling zijn onderwijs en focust zich op zelfontplooiing, ondernemendheid, vervolgstudie, real life, metacognitie en talen.

20-80learning past bij u als school? Waarom?

 

20-80learning past bij jou als leerling? Waarom?


Tot slot: Vrijheid binnen elastische kaders leidt tot uitvoerbare creativiteit. Ieder mens zou zich moeten realiseren dat hij of zij de vrijheid heeft en moet nemen om binnen maatschappelijk verantwoorde kaders de focus te hebben op de kracht van de eigen persoonlijkheid.  Interesse? Graag kom ik naar uw school om de mogelijkheden te bespreken.


Drs. H.M. (Leny) van der Ham              
C4 20-80learning
E     info@20-80learning.nl   
W    www.20-80learning.nl  
T     06 33843766