Day for Change – ondernemen & wereldburgerschap


Day for Change biedt scholen een uniek financieel educatieproject waarin wereldburgerschap, ondernemerschap én omgaan met geld aan de orde komen. Tijdens het project starten leerlingen met een microkrediet van Day for Change een eigen (duurzame) onderneming. De winst die zij maken komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 

De Day for Change Actie

De Day for Change Actie is een mooie invulling van uw ondernemerschapsonderwijs als u op zoek bent naar meer dan alleen ondernemen. Day for Change wil uw leerlingen laten ervaren hoe ze meerwaarde kunnen creëren met hun product of dienst: niet alleen financiële waarde (winst), maar ook maatschappelijk/sociale en ecologische waarde!

 

Tijdens de Day for Change Actie worden jongeren zich bewust van de waarde van geld, zowel in hun eigen leven als in het leven van anderen. Naast bewustwording ontwikkelen ze hun sociale en ondernemende vaardigheden. Ze leren hoe ze een ondernemersplan moeten schrijven en presenteren en ze ervaren dat zij door hun ondernemerschap en creativiteit kunnen bijdragen aan een betere wereld.

 

 

Aansluiting bij kerndoelen en vakken

Het project sluit aan bij de kerndoelen van verschillende domeinen, met name Mens en Maatschappij, en bij afzonderlijke vakken, waaronder:

  • Economie
  • Bedrijfseconomie (voorbereiding op)
  • Aardrijkskunde
  • Keuzevak Ondernemen

Ook gaan de leerlingen aan de slag met het ontwikkelen van de 21ste eeuwse vaardigheden: creatief denken, probleem oplossen, samenwerken, communiceren, informatievaardigheden, sociale/culturele vaardigheden en zelfregulering.

 

De actie is modulair opgebouwd, vakoverstijgend en flexibel inzetbaar. De verwachte tijdsinvestering bij deelname is minimaal drie dagen, maar bij voorkeur wordt de actie over een wat langere periode verspreid (meestal 6 tot 8 weken). Het is ook mogelijk de Day for Change Actie in te zetten tijdens een projectweek. In overleg kunnen we bekijken hoe het programma bij u op school het beste ingepast kan worden in het curriculum. Wij leveren maatwerk.

 

Kosten

Voor deelname geldt een klein inschrijftarief van € 80,- per school en per leerling bedragen de kosten € 1,75 voor een digitaal werkboek en  € 2,- voor de papieren versie van het werkboek (incl. verzendkosten)

U ontvangt van ons het microkrediet en werkboeken voor de leerlingen. Hiernaast maken we samen met u een planning en wordt u voorzien van een handleiding en intensieve ondersteuning tijdens, voor en na de actie.

 

Website van Day for Change: klik hier

 

 

Gastles

Een medewerker van Day for Change kan, tegen vergoeding, langskomen voor het geven van een gastles over:

  • Microkrediet en Inclusive Finance
  • Ondernemen
  • Omgaan met geld

Ook zijn wij er graag bij als de leerlingen hun ondernemersplannen presenteren. De kosten hiervoor bedragen € 150,- per uur incl. reiskostenvergoeding. Elk extra lesuur dat op dezelfde dag aansluitend gegeven kan worden, kost € 50,-. Per gastles mogen maximaal 40 leerlingen tegelijkertijd deelnemen. Wij werken bij voorkeur met groepen van circa 25 leerlingen. Deze kosten zijn een richtlijn, we maken graag een offerte op maat.

 

In verschillende regio’s werken wij samen met partners die zowel financieel als inhoudelijk betrokken zijn. Mochten de kosten een probleem vormen, dan kunnen we samen op zoek naar zo een partner.

 

Is uw interesse gewekt? Neem een kijkje op onze website: https://dayforchange.nl/

Inschrijven kan via deze link. Wilt u graag eerst meer informatie of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 06 57 33 19 43 of via info@dayforchange.nl.