EBC*L.nl


EBC*L.nl-logo

“Ondernemerschap ontwikkelen en stimuleren bij jonge mensen” is wat EBC*L Nederland verbindt met het onderwijs!

Bij onderwijsinstellingen in Nederland, maar ook in Europa, kunnen leerlingen/studenten een onderwijsprogramma van EBC*L International volgen en hiervoor een certificaat ontvangen. De programma’s van EBC*L worden in het Nederlands, Engels of Duits gegeven. EBC*L Nederland heeft dan ook samenwerkingscontracten met zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Op onze pagina examineren (http://ebcl-nederland.nl/certificering/) vindt u de opzet en werkwijze  van  de examinering en het certificeringssysteem.

De EBC*L certificaten bij u op school?

Indien u belangstelling heeft om het EBC*L programma te willen voeren kunt u contact met ons opnemen en wij komen bij u langs om de ins en de outs te bespreken. Wij beantwoorden uw vragen, wij leren elkaar kennen, stemmen verwachtingen op elkaar af en toetsen of u voor accreditering in aanmerking komt of wil komen.

Accreditatie:
Momenteel zijn er in Nederland al meerdere scholen waar EBC*L  in de opleidingen wordt aangeboden. Dit ook ter voorbereiding op het EBC*L examen. Om dit ook te kunnen doen dient uw organisatie EBC*L geaccrediteerd te zijn. Nadat uw organisatie is geaccrediteerd ontvangt deze de EBC*L licentie. EBC*L Nederland hanteert voor de accreditatie een procedure welke is voorgeschreven door EBC*L internationaal te Wenen. Deze procedure toetst of uw school het EBC*L programma organisatorisch en inhoudelijk kan organiseren en aanbieden. Het afnemen en corrigeren van het examen is de verantwoordelijkheid van EBC*L.

European-Business-Competene-Licence

Er zijn programma’s voor het VO met EBC*L certificaten?

•    Onderbouw VO
•    Bovenbouw VO
•    VO +

Onderbouw  VO
Voor de onderbouw heeft EBC*L twee programma’s namelijk:

1. LifeManagement  op het niveau van burgerschapskunde en vorming ;
2. Enterprise op het niveau van basisvorming startend ondernemerschap.

Deze programma’s kunnen worden geïntegreerd in de vakken Maatschappijleer, economie en LOB:

1. EBC*L LifeManagement Programma

Het programma EBC*L LifeManagement biedt jonge mensen de kennis en vaardigheden om (weer) met vertrouwen een rol in de maatschappij te nemen. Vorming en verantwoord burgerschap zijn de leidende onderwerpen in het programma.

Voor het realiseren van ambities gaat het bij veel maatschappelijke functies om de juiste balans tussen sociale en harde competenties zoals initiatief nemen en  zakelijk onderhandelen.  Ook het omgaan met geld, informatie, contracten of je eigen gezondheid, we weten allemaal dat het beheersen hiervan niet vanzelfsprekend is. Het niet beheersen ervan staat vaak succes in de weg en kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in je eigen kunnen of het maken van fouten.

EBC*L LifeManagement is een goede basis voor sociaal ondernemerschap
EBC*L LifeManagement is in Europa erkend als de basis voor Leven Lang Leren


2. EBC*L Enterprise, het startende ondernemersprogramma

Garanties voor succes laten zich niet voorspellen en beoordelen! Wanneer je met een eenmanszaak en/of als ZZP-er aan de slag wilt, is de garantie op succes vaak twijfelachtig. Werken aan je eigen kwaliteiten biedt een weg naar succes. Het programma EBC*L Enterprise, biedt je deze mogelijkheid. Het programma richt zich op alle aspecten van het startend ondernemerschap en sluit aan bij de vragen van de ZZP-er.

Daarom komen in deze cursus vragen aan de orde als: Wie ben ik als ondernemer? Hoe manage ik als ZZP-er /Startup mijn leven? Zijn mijn doelen reëel en kan ik deze bereiken? Waar liggen mijn eigen sterke kanten en hoe kan ik mijn zwakke kanten beter hanteren? Hoe kan ik toekomstgericht denken en beter de belangrijke beslissingen nemen? Hoe bereik en houd ik klanten? Hoe bereken ik mijn kosten en prijzen? Wat voor mogelijkheden bieden de sociale media mij?

Bovenbouw VO

EBC*L A en B
De programma’s van EBC*L A en B kunnen worden geïntegreerd in de vakken als M&O en economie

EBC*L niveau A: Ondernemen en bedrijfsvoering.
Het programma wordt in diverse Europese landen gezien als een stap naar succesvol ondernemerschap en management. De nadruk ligt bij EBC*L niveau A op de bedrijfseconomische kennis. Het programma bereidt je op een effectieve en efficiënte manier voor op één van de EBC*L examens. Met het EBC*L niveau A certificaat toon je aan dat je kennis kunt toepassen op vier domeinen van je (toekomstige) bedrijfsvoering. Deze vier domeinen worden in het programma aan de hand van vier modules aan geboden. Aan elke module ligt een uitgebreide leerdoelen catalogus ten grondslag. Deze geeft precies aan wat je leert en voor het examen dient te beheersen.

 

 De modules zijn:

   •  Het voeren van een financiële administratie;
   •  Het berekenen en beoordelen van kosten en prijzen;
   •  Het beoordelen van bedrijfsdoelstellingen aan de hand van financiële kengetallen;
   •  Bedrijfswetgeving en bedrijfsvormen.


EBC*L niveau B: Ondernemen met business planning, marketing en verkoop.
Met het EBC*L niveau B cursus leer je hoe jij je de kennis en vaardigheden van verkoop, marketing, bedrijfs -en investeringsplanning eigen kunt maken. Deze kennis van wordt vaak als boeiend ervaren. En dat is het ook. Het is spannend en vraagt puzzelen. Het is niet altijd gemakkelijk en vraagt kennis van zaken om dit effectief te kunnen doen. In het EBC*L niveau B leer je hoe je hier invulling aan kunt geven. Het programma bereidt je zo op een effectieve en efficiënte manier voor op het EBC*L niveau B examen. Het programma wordt, evenals EBC*L niveau A, in diverse Europese landen gezien als een waardevolle kennisbron om met succes je bedrijf en producten te laten renderen. Het programma bestaat uit drie modules en aan elke module ligt een uitgebreide leerdoelen catalogus ten grondslag.

 De modules zijn:

   •  Bedrijfsplanning (leerdoelencatalogus).
   •  Marketing & verkoop (leerdoelencatalogus)
   •  Investeren & Financiële planning (leerdoelencatalogus)
 

Na het behalen van de certificaten A en B ontvangt met het diploma EEE, EBC*L European Entrepreneur

Voor VO+


EBC*L C is een vervolg op EBC*L A en B
Het is bedoeld voor leerlingen met leiding gevende ambities. Het niveau is hoog. Het gaat niet alleen om toepassing van kennis maar vooral om het ontwikkelen van integrale ondernemerschapscompetenties. Je werkt aan competenties die gerelateerd zijn aan visieontwikkeling, blijven leren, leiding geven, houding, inzicht en vaardigheden. Het portfolio speelt een zeer grote rol. Het programma kun je afronden met een examen en een internationaal erkend certificaat.

 De modules van het programma Bedrijfseconomie zijn:

   •  Personeelsmanagement
   •  Management(vaardigheden)
   •  Leiderschap
   •  Communicatie(vaardigheden)
   •  Competentie management ondernemerschap

Na het behalen van de certificaten A, B en C ontvangt men het diploma EBC*L Bedrijfskunde

Diploma-EBCL-Nederland