Leermiddelen


Keuzedelen

VMBO Economie en Ondernemen
Bent u op zoek naar lesmateriaal voor Economie & Ondernemen? Zoekt u een didactisch sterke methode? Wilt u uw leerlingen variatie bieden? Laat u zich dan informeren over PERSPECTIEF, een blended methode voor vmbo Economie & Ondernemen.

De lesmethode PERSPECTIEF biedt vele mooie en unieke voordelen, zoals:

  • De all-in prijs! Bij onze lesmethode hoef je verder niets meer aan te schaffen. Dus geen aparte kosten voor bijvoorbeeld docentlicenties.

  • Een standaard leerlinglicentie voor 2 leerjaren!

  • Het nieuwe leerplatform EduHint, met onder meer de functies voorlezen, zelf materiaal toevoegen en een leerlingvolgsysteem.
  • Dé blended lesmethode met de voordelen van digitaal en folio!
De profieldelen kennen een duidelijke structuur.
  • In elk hoofdstuk krijgt de leerling kennis aangeboden, ondersteund met voorbeelden rondom een fictief bedrijf.
  • Elke paragraaf sluit af met een samenvatting, waarna kennis- en begripsvragen volgen.
  • Elk hoofdstuk sluit af met kennis-, begrips- en toepassingsvragen, met aan het eind digitale test-je-kennisvragen. Zo raakt de leerling steeds meer vertrouwd met de stof. 

Bij elk hoofdstuk horen verschillende praktische opdrachten op drie niveaus. Hiermee kunt u differentiëren tussen bb-, kb- en gl-leerlingen. Vaak bevatten de opdrachten dezelfde stof, maar verschilt het niveau.

 
Neem voor meer informatie contact op met:
 
Sjoerd de Reus
Opleidingsadviseur vmbo
sdereus@ovd.nl
06-53874895

“Ondernemerschap ontwikkelen en stimuleren bij jonge mensen” is wat EBC*L Nederland verbindt met het onderwijs!
 
Bij onderwijsinstellingen in Nederland, maar ook in Europa, kunnen leerlingen/studenten een onderwijsprogramma van EBC*L International volgen en hiervoor een certificaat ontvangen. De programma’s van EBC*L worden in het Nederlands, Engels of Duits gegeven. EBC*L Nederland heeft dan ook samenwerkingscontracten met zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Op onze pagina examineren (http://ebcl-nederland.nl/certificering/) vindt u de opzet en werkwijze  van  de examinering en het certificeringssysteem.

De EBC*L certificaten bij u op school?
Indien u belangstelling heeft om het EBC*L programma te willen voeren kunt u contact met ons opnemen en wij komen bij u langs om de ins en de outs te bespreken. Wij beantwoorden uw vragen, wij leren elkaar kennen, stemmen verwachtingen op elkaar af en toetsen of u voor accreditering in aanmerking komt of wil komen.


Accreditatie:
Momenteel zijn er in Nederland al meerdere scholen waar EBC*L  in de opleidingen wordt aangeboden. Dit ook ter voorbereiding op het EBC*L examen. Om dit ook te kunnen doen dient uw organisatie EBC*L geaccrediteerd te zijn. Nadat uw organisatie is geaccrediteerd ontvangt deze de EBC*L licentie. EBC*L Nederland hanteert voor de accreditatie een procedure welke is voorgeschreven door EBC*L internationaal te Wenen. Deze procedure toetst of uw school het EBC*L programma organisatorisch en inhoudelijk kan organiseren en aanbieden. Het afnemen en corrigeren van het examen is de verantwoordelijkheid van EBC*L.


http://ebcl-nederland.nl

Er zijn programma’s voor het VO met EBC*L certificaten?

  • Onderbouw VO

1) EBC*L LifeManagement Programma
2) EBC*L Enterprise, het startende ondernemersprogramma

  • Bovenbouw VO

EBC*L niveau A: Ondernemen en bedrijfsvoering.
EBC*L niveau B: Ondernemen met business planning, marketing en verkoop.

  • VO +

EBC*L C is een vervolg op EBC*L A en B

 

Lees meer

De keuzedelen bevatten een kleine hoeveelheid theorie, per paragraaf samengevat met een kernvraag. De vragen en opdrachten na elke paragraaf zetten de leerling vooral aan tot onderzoek en het maken van één of meerdere producten voor een (fictief) bedrijf. Elk keuzedeel eindigt met een serie opdrachten die als eindproduct kunnen dienen.
De keuzedelen zijn zo opgezet dat deze door leerlingen individueel of
in (homogene of heterogene) groepjes doorlopen kunnen worden. In de opdrachten wordt rekening gehouden met leerlingen van andere profielen.

 

Met het pakket “Ondernemend Onderwijs” worden leerlingen bewust gemaakt van hun
eigenschappen, vaardigheden en talenten, van waaruit ze een ondernemende houding kunnen ontwikkelen. Mensen met ondernemende instelling kunnen zich vervolgens doorontwikkelen tot ondernemers (met een commerciële achtergrond) en zullen een mini-onderneming opstarten.

Het lespakket bestaat uit 2 delen:

 

1. Ondernemend Onderwijs
Wie ben JIJ? Wat kun JIJ en wat vind JIJ leuk?
Hoe ondernemend ben JIJ? Schuilt er een ondernemer in JOU?
Wil JIJ een hondenuitlaat centrum oprichten of een IPod ontwerpen?

 

2. Onderneem: Pitch Jezelf!
De leerling wordt ‘bewezen’ ondernemend door het in de praktijk brengen en oefenen van ondernemende vaardigheden die je nodig hebt in de maatschappij. Leerlingen richten zich op de ‘soft skills’ van ondernemen
in het teken van het stimuleren van de ondernemingszin. Het geeft jongeren inzicht in zichzelf en de mogelijkheid om (ondernemende) vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij zichzelf voorbereiden zodat zij goed kunnen functioneren in de maatschappij en hun toekomstige beroep.

 

Lees meer

 

Leren door te doen
Het didactische model van De Wereld van de Ondernemer is een geïntegreerde methodiek. Onze aanpak vormt een doorgaande leerlijn; van een ondernemende houding tot daadwerkelijk ondernemerschap. Het vormt een stapsgewijs proces op weg naar ondernemerschap.

Meer informatie: www.dwvdo.nl