OBC-Bemmel


 

 

Kies voor het IBC en je start een eigen bedrijf met echte aandeelhouders en echte in- en verkoop.
Kies voor het IBC en je laat je zien: een IBC-student en een IBC-docent gedragen en kleden zich ‘Business’.
IBC: een goeie zaak!

 

 

Over Betuwe College, De Heister 1, 6681 CV Bemmel, telefoon 0481-470555, www.obc-bemmel.nl

‘International’    wordt gebruikt, omdat ondernemen steeds internationaler wordt. Je     
                         ontvangt naast
het gebruikelijke taalonderwijs een meer op
handel
                         gericht taalonderwijs. Bovendien doe je mee aan een
                         internationaliseringprojecten.
‘Business’         staat voor handel in het algemeen. Je krijgt bijvoorbeeld de opleiding
                         Elementair boekhouden.

‘College’           impliceert geen klassieke schoolsituatie: er zijn veel flexibele activiteiten
                         in de vorm van stages, excursies, workshops, lezingen en modules.

 

Jij gaat kiezen
Aan het eind van de derde klas kies je een profiel. Indien je voor E&M Havo kiest, kun je gaan voor het International Business College. Ook als je het diploma VMBO in de economische sector hebt behaald, kun je kiezen voor het IBC.
Je solliciteert schriftelijk en er wordt dan een sollicitatiegesprek afgenomen door een toelatingscommissie. Deze bepaalt of je wel of niet toegelaten wordt op het IBC.

 

IBC in de praktijk
Als IBC-leerling ontvang je gedurende anderhalf jaar in vier dagen per week regulier Havo-onderwijs. In de resterende 20% van de tijd ont- vang je IBC-onderwijs in zes modules een dag per week. Bij een goed resultaat krijg je een door het Ministerie van Economische zaken erkend certificaat, bovenop je Havo-diploma.

 

Voor het IBC is gekozen voor een zakelijke uitstraling, met een ontvangstgedeelte, een vergaderunit en een mediatheek. De uitstraling van het gebouw moet immers overeenkomen met
een professionele onderneming. Bij ontvangst van binnen- en buitenlandse gasten en bij de presentatie van de eigen bedrijven aan de aandeelhouders kunnen de IBC-studenten gebruik maken van de mogelijkheden van het gebouw.

 

Kies voor het IBC en ga een echte uitdaging aan: je voegt het IBC-diploma toe aan je opleiding, je bent tijdelijk een HBO-student, waardoor je een betere aansluiting op het HBO hebt, je verhoogt je inzicht in het ondernemen door een eigen bedrijf te runnen. Kortom: je geeft meerwaarde aan je Havo-diploma.

 

Modules IBC    Doorlopendheid
Module 1:
Kennismaken met ondernemerschap

Module 2:
Persoonlijk Plan en Marketingplan

Module 3:
Opstarten Junior Compagnie

Module 4:
Verkoop

Module 5:
Profielwerkstuk en Loopbaan Oriëntatie

Module 6:
Hogeschool Financieel Plan

  Communicatie

Etiquette

Psychologie

Nederlandse taal en moderne vreemde talen

Rekenvaardigheden

Bedrijfsbezoeken

Buitenschoolsleren in binnen en buitenland 


MVO: ethiek/identiteit 


Vecon-CertificaatBusinessSchool

IBC-certificaat

IBC-diploma

Vakken: Nederlands, Engels, Duits, Maatschappijleer, LO,
CKV, Wiskunde A, Economie, Geschiedenis, M&O, Profielwerkstuk