Pieter Groen - Andreas College


 

Contactpersoon: Rob Mataheru, r.mataheru@andreascollege.nl

 

Twee jaar geleden startte het Pieter Groen met ondernemend onderwijs. Volgens adjunct-directeur Rob Mataheru was de school hieraan toe, omdat de schoolresultaten ruimschoots op orde waren en zij de leerlingen meer wilde bieden. Een zoektocht langs verschillende organisaties gaf deze school in het voortgezet onderwijs meer inzicht, maar het riep ook vragen op als: ‘Wat is ondernemend onderwijs’ en ‘Willen wij ons richten op leren ondernemen, ondernemend leren of een combinatie van beide?’. Uiteindelijk heeft het Pieter Groen gekozen voor de Coöperatieve Vereniging Entreprenasium (najaar 2016 gaat de Coöperatieve Vereniging Entreprenasium verder onder de naam Scholen voor Ondernemend Leren), omdat zij de ondernemende leerling centraal stellen. Deze leerling wil meer dan leren ondernemen, is intrinsiek gemotiveerd en volgt zijn hart.

Al twee jaar organiseert Pieter Groen het project Jij de Baas voor brugklassers. Hierbij ondernemen leerlingen voor een goed doel. Uniek is dat het Pieter Groen dit project al vanaf de start door vier havisten, als onderdeel van het profielwerkstuk, laat organiseren. De resultaten bij beide groepen zijn verbluffen. Dit heeft de waarde en implementatie van Ondernemend Leren op het Pieter Groen ondersteund.

Het Pieter Groen wil als School voor Ondernemend Leren bereiken dat de leerling de school als een leeromgeving beschouwt, waarin zij goed op de 21ste eeuw worden voorbereid. Daarnaast wil de school hen de mogelijkheid geven om het onderwijs mede vorm te geven. In de toekomst hoopt het Pieter Groen op nauwe samenwerking met overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke diensten, waardoor de leerling het beste uit zichzelf kan halen en zich als aanstormend talent in de snel veranderende maatschappij kan manifesteren.

 

 

Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren
Scholen die zich hebben verenigd bij Scholen voor Ondernemend Leren dagen hun leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. Initiatief, nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. De scholen geven leerlingen eigenaarschap over het eigen leertraject. Op basis van de persoonlijke leerdoelen en vaste onderwijsdoelen bepalen de leerlingen een persoonlijke leerroute. Ondernemende projecten, al dan niet zelfbedacht door leerlingen, verbeteren de betrokkenheid en motivatie. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van o.a. de 21e eeuwse vaardigheden. Naast het aanleren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Op iemand afstappen en zelf regelen is voor ondernemende leerlingen dan ook geen enkel probleem. Met het uittesten en telkens verbeteren van de aanpak is het programma van de Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren gegroeid tot een toonaangevend bewezen onderwijsprogramma dat beschikbaar is voor alle scholen in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de vereniging en de aanpak leest u op www.ondernemendleren.org.