Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren (SOL-scholen)


Scholen-voor-ondernemend-leren


Scholen voor Ondernemend Leren

Scholen die zich hebben verenigd bij Scholen voor Ondernemend Leren dagen hun leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. Initiatief, nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. De scholen geven leerlingen eigenaarschap over het eigen leertraject. Op basis van de persoonlijke leerdoelen en vaste onderwijsdoelen bepalen de leerlingen een persoonlijke leerroute. Ondernemende projecten, al dan niet zelfbedacht door leerlingen, verbeteren de betrokkenheid en motivatie. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van o.a. de 21e eeuwse vaardigheden. Naast het aanleren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Op iemand afstappen en zelf regelen is voor ondernemende leerlingen dan ook geen enkel probleem. Met het uittesten en telkens verbeteren van de aanpak is het programma van de Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren gegroeid tot een toonaangevend bewezen onderwijsprogramma dat beschikbaar is voor alle scholen in het voortgezet onderwijs.

SOL-Scholen
Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren
Veertien scholen hebben zich verenigd met andere vo-scholen die dezelfde ambitie hebben. Dit omdat zij met elkaar en van elkaar willen leren. Hoe richten wij ons onderwijs in en hoe maken wij onze lessen aantrekkelijker, zijn essentiële vragen waarover zij met elkaar het gesprek aangaan. Best-practices en moeilijkheden worden met elkaar gedeeld. Door samen te werken, krijgen scholen echt de kans om te verbeteren. Daarnaast ligt de kracht van de vereniging in het zijn van een echte gesprekspartner naar buiten, zoals de inspectie en de politiek. Als laatste waarborgen de scholen met elkaar de kwaliteit van hun onderwijs: zelfevaluatie en visitatie maken daar deel vanuit

De eerste scholen zijn zes jaar geleden gestart met ervaren en inmiddels heeft de vereniging een bewezen aanpak ontwikkeld. Een jaar geleden hebben wij onze missie, visie en doelen herzien. Ook zijn de te ontwikkelen competenties voor leerlingen vastgesteld. De afgelopen jaren hebben wij ons geprofileerd als (Coöperatieve Vereniging) Entreprenasium. Deze naam doet geen recht meer aan de nieuwe onderwijsaanpak en organisatie. Door ervaring hebben wij de focus verlegd van leren ondernemen voor de echte talenten, naar Ondernemend Leren voor alle leerlingen. Ondernemend Leren is breder: het raakt elke leerling en kan plaatsvinden binnen elke les. Bovendien sluit het leren ondernemen niet uit. De scholen geven hun leerlingen eigenaarschap over hun eigen leertraject. Op basis van de persoonlijke leerdoelen en de vaste onderwijsdoelen beïnvloeden de leerlingen hun eigen leerroute. Op de website vindt u meer informatie over onze vereniging en aanpak.

Visie
Scholen voor Ondernemend Leren zien de mens als een individu dat heeft geleerd om ondernemend, onderzoekend, kritisch, maar open in de wereld te staan en zijn of haar eigen leven als ‘onderneming’ in metaforische zin te beschouwen. De school heeft de opdracht de leerling in staat te stellen zijn of haar ondernemendheid optimaal te benutten en in te zetten. Scholen voor Ondernemend Leren hebben tot doel om leerlingen op te leiden die ondernemend d.w.z. maatschappelijk georiënteerd en onderzoekend in de wereld staan. En een daarop gebaseerde integrale en individuele leerweg aan te bieden van brugklas tot het eindexamen.
 
Kenmerken van Scholen voor Ondernemend Leren
Leerlingen bepalen binnen bepaalde voorwaarden een deel van hun leerproces, onderwijsprogramma en onderwijsdoel. Het onderwijsprogramma is gericht op het verwerven van competenties die specifiek zijn voor het ondernemend leren. Dit krijgt mede vorm door projecten waarin het individuele leerdoel met bestaande schoolvakken wordt geïntegreerd en binnen een context van ondernemend handelen. Dat ondernemend handelen vindt plaats in interactie met de wereld buiten de school. Dat laatste kan plaatsvinden in de vorm van het starten van een eigen onderneming. Alle activiteiten en leeropbrengsten worden vastgelegd in een portfolio en/of dossier dat zichtbaar en toetsbaar betrekking heeft op de verworven competenties. Diplomering/certificering vindt plaats o.b.v. het portfolio binnen de context van het schoolexamen, bijvoorbeeld in de vorm van een profielwerkstuk en of plusdocument.

 

Projecten

Lidmaatschap
Er bestaan twee vormen van lidmaatschap. De eerste vorm biedt scholen de mogelijkheid om Ondernemend Leren op een laagdrempelige wijze aan te bieden. Implementatie van ondernemende projecten buiten de reguliere lessen staat bij deze lidmaatschapsvorm centraal. Het volledige lidmaatschap richt zich ook op de implementatie van Ondernemend Leren in de reguliere lessen en de cultuurverandering in de gehele school.
 
Lidmaatschap van de Vereniging Scholen voor Ondernemend leren kent de volgende voordelen:
Onbeperkt gebruik van de door de vereniging ontwikkelde projecten.
Advies voor implementatie op managementniveau.
Advies voor het omgaan met weerstanden.
Advies voor het organiseren van contacten met de omgeving.
Begeleiding bij de implementatie van ondernemend leren op de school.
Toegang tot een groot aantal best practices in binnen- en buitenland.

Leergang Ondernemend Leren
De vereniging organiseert leergangen voor vo-scholen die de ambitie hebben om Ondernemend Leren te verkennen en/of te implementeren. Een leergang bestaat uit vier bijeenkomsten waar thema’s aanbod komen, zoals: de ondernemende leerling, rol van de docent, e-portfolio en implementatie van een onderwijsinnovatie. Deze bijeenkomsten worden gevolgd door een schoolteam van vier personen: van docent tot schoolleider. Daarnaast bestaat de leergang uit schoolbezoeken en docentendagen die zullen bijdragen aan de implementatie van Ondernemend Leren. Uw school kan zich opgegeven door een e-mail te sturen naar: suzannedekroon@gmail.com.

September 2016 is de post-hbo-opleiding Change agent en Ondernemend Leren op Hogeschool Windesheim gestart. Deze opleiding heeft Hogeschool Windesheim in samenwerking met de Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren georganiseerd. De opleiding leert u om binnen uw eigen organisatie een duurzaam en stabiel veranderingsproces te initiëren en succesvol te onderhouden. Bij voldoende aanmeldingen zal deze opleiding in september 2017 opnieuw starten.

Leergang-ondernemend-leren

Belangrijke data
13 december 2016 wordt de nieuwe naam Vereniging Scholen voor
Ondernemend Leren (SOL-scholen) officieel gelanceerd.     
    
23 januari 2017 vindt de introductiebijeenkomst voor geïnteresseerde scholen die zij bij de vereniging willen aansluiten plaats. Scholen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar: suzannedekroon@gmail.com

Voorjaar 2017 start de vierde leergang Ondernemend Leren. Nieuwe scholen worden door middel van themabijeenkomsten ondersteunt met de implementatie van het Ondernemend Leren.

Op 23 maart 2017 organiseert de vereniging de derde docentendag. Op de docentendag komen docenten van allerlei vo-scholen samen en zij worden geïnspireerd en getraind in de rol bij ondernemend onderwijs. Wat centraal staat is bijvoorbeeld: wat is ondernemend leren en wat betekent dit voor mijn rol als docent in de les en als medewerker binnen de schoolorganisatie? Hoe kan ik ondernemend leren in mijn lessen vormgeven?

16-22 april 2017 organiseert de vereniging opnieuw een studiereis naar Vancouver in Canada. Dit naar aanleiding van de succesvolle studiereis met schoolleiders in mei 2016. Docenten en schoolleiders bezoeken scholen in British Columbia, delen best-practices met Canadese schoolleiders en docenten en ervaren zelf voor een dag de Canadese onderwijspraktijk.

Meer informatie over de Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren vindt u op de website.
 
Onderwijs als waagstuk, door Leo Lenssen

 

 

Coöperatieve Vereniging Entreprenasium nu officieel Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren

 

 

Op 13 december 2016 vond de kick-off van Scholen voor Ondernemend Leren (SOL-scholen) plaats. Op het Over-Y College in Amsterdam ontvingen veertien vo-scholen het predicaat ‘School voor Ondernemend leren’. Deze werden uitgereikt door de voorzitter van de vereniging Koos Neuvel en voorzitter van het leerlingenbestuur Martijn de Boer. Een kleine honderd aanwezigen woonden de kick-off bij. Schoolleiders, docenten en leerlingen waren erg enthousiast: “Het nieuwe jasje voelt heel goed”, aldus docent Niels van der Zandt van CSG Dingstede.

 

De afgelopen jaren heeft de vereniging zich geprofileerd als (Coöperatieve Vereniging) Entreprenasium. De eerste scholen zijn zes jaar geleden gestart en inmiddels heeft de vereniging een bewezen aanpak ontwikkeld. Bijna twee jaar geleden zijn de missie, visie en doelen herzien. Ook zijn de te ontwikkelen competenties voor leerlingen opnieuw vastgesteld. De naam (Coöperatieve Vereniging) Entreprenasium naam doet geen recht meer aan de nieuwe onderwijsaanpak en organisatie. Door ervaring heeft de vereniging de focus verlegd van leren ondernemen voor de echte talenten, naar Ondernemend Leren voor alle leerlingen. Ondernemend Leren is breder: het raakt elke leerling en kan plaatsvinden binnen elke les. Bovendien sluit het leren ondernemen niet uit. Een School voor Ondernemend Leren geeft haar leerlingen eigenaarschap over het eigen leertraject. Op basis van de persoonlijke leerdoelen en de vaste onderwijsdoelen beïnvloeden de leerlingen hun eigen leerroute. Op de website vindt u meer informatie over de vereniging en haar aanpak.