VECON BUSINESS SCHOOL


VECON BUSINESS SCHOOL is zowel voor VMBO als voor HAVO/VWO. Het is een profiel waar een school voor kiest. De school geeft aan extra aandacht te willen besteden aan economische vakken, ondernemendheid en ondernemerschap.

Voor de leerlingen van deze scholen betekent VECON BUSINESS SCHOOL dat ze in de onderbouw niet alleen kennis verwerven op het gebied van de economische vakken maar ook kennis maken met de maatschappelijke omgeving, bijv. doordat er sprekers komen of door een bedrijfsbezoek of stage. Scholen verplichten zich tot het aanbieden van een afgesproken hoeveel extra’s op dit gebied, veel scholen gaan verder dan de verplichte hoeveelheid.

In de bovenbouw bieden scholen grotere en kleinere modules of projecten aan. De leerlingen die ‘er voor gaan’ krijgen de kans veel ervaring op te doen, bijv. door het opzetten van een eigen bedrijf, en extra kennis te verwerven, bijv. door het volgen van een methode boekhouden.

De scholen die gecertificeerd zijn als VECON BUSINESS SCHOOL bezoeken twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst, doen aan intervisie en evaluatie. Kortom, ze zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling tot een nog betere leeromgeving voor hun leerlingen.

Voor meer informatie: www.veconbusinessschool.nl.

Er zijn op dit moment bijna 70 scholen gecertificeerd, soms voor 1 soms voor meerdere afdelingen.

 

Ondernemend.nu-vo-vecon-logo Vecon magazine