YES! (Young Entrepreneurs in School)


YES! (Young Entrepreneurs in School)Het programma
Ieder groepje, van 3 tot 5 leerlingen, zet zijn eigen bedrijf op. De leerlingen kiezen hun doelgroep, selecteren bestaande producten die aansluiten bij de doelgroep, maken een begroting, kopen producten in, doen de marketing van hun bedrijf en verkopen zoveel mogelijk producten. Een ultieme kennismaking met ondernemen, in een beschermde omgeving.


Met het programma 'YES!' worden de leerlingen uitgedaagd tot marktgericht denken, samenwerken, onderhandelen, netwerken, initiatief nemen, vergaderen en verantwoording nemen.

Aansluiting op het onderwijs
Dankzij de programma's van Jong Ondernemen sluit het onderwijs goed aan op de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. Het programma is daarnaast goed te implementeren in het onderwijs.


Naast Nederlands en rekenen sluit dit programma aan op de 21st Century Skills door onder andere de competenties; creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren en probleemoplossend vermogen.

Programma YES!